Menu
Abbreviation: ZJN
Country: China
Domestic League: China - CBA
W-L: 28-12
04/09/2022 82 - 97 at Guangdong Guangdong
04/07/2022 98 - 99 vs Guangdong Guangdong
03/21/2022 127 - 78 at Tongxi Tongxi
03/19/2022 115 - 100 vs Jilin Jilin

Zhejiang C Records and Stats History

Season League Record Ratings Shooting Stats
Wins Losses % Off Def Net FG% 3P% FT% Team Players
2021/22 China 28 12 70% 114.6 102.0 12.6 45.59% 34.67% 79.87% team stats player stats
2020/21 China 42 13 76.36% 118.7 109.5 9.2 45.06% 33.90% 77.32% team stats player stats
2019/20 China 31 17 64.58% 120.3 113.0 7.3 46.43% 37.61% 78.80% team stats player stats
2018/19 China 24 25 48.98% 117.0 115.6 1.4 44.64% 33.77% 77.79% team stats player stats
2017/18 China 17 16 51.52% 116.2 114.6 1.6 48.03% 36.40% 75.65% team stats player stats
2016/17 China 9 25 26.47% 109.9 121.8 -11.9 46.56% 35.38% 79.57% team stats player stats
2015/16 China 22 19 53.66% 118.2 120.4 -2.2 49.19% 35.41% 79.13% team stats player stats
2014/15 China 11 27 28.95% 118.3 125.2 -7.0 47.09% 33.10% 78.58% team stats player stats
2013/14 China 13 20 39.39% 114.6 114.5 0.0 48.57% 33.40% 73.42% team stats player stats
2012/13 China 16 19 45.71% 115.2 116.8 -1.5 47.21% 34.38% 70.79% team stats player stats